Medlemskap

Vill du bli medlem hos oss?

På denna sida hittar du vilka avgifter vi har. Titta vad som passar dig bäst.
Vill du vara medlem i både Älvdalen och Mora så betalar du in summan som står under ”Avtal med Mora” till Älvdalens GK.

Medlemsavgiften sätter du in på Bankgiro: 5684-1349
Skriv ditt golf-id i meddelandefältet på din insättning.

Medlemsavgifter 2024

Avgift Avgift Gäller dig som… Vilket innebär

1. Stödmedlem

100:-
…är i alla åldrar

Att du stöder klubbens arbete.

Rösträtt på årsmöte. Passar bra om du vill ta ett sabbatsår men fortfarande vara medlem

2. Senior 

 1. Medlemsavgift senior 
 2. Spelavgift senior 
 1. 100:- 
 2. 1300:- 

… är 22 år och äldre 

Att du har s k Grönt Kort, är fullvärdig medlem med rätt att spela på de flesta banor. 

Fritt spel på Älvdalens GK under 2024

Försäkring. 

4. Studerande
 1. Medlemsavgift
 2. Spelavgift
 1. 100:- 
 2. 400:-

Är studerande oavsett ålder över 22 år

Se kategori 2. 

5. Junior Ä

 1. Medlemsavgift
 2. Spelavgift
 1. 100:- 
 2. 400:-
…är 18-21 år

Se kategori 2. 

6. Junior Y

 1. Medlemsavgift
 2. Spelavgift
 1. 1:- 
 2. 0:-

…är upp tom 17 år

Se kategori 2. 

7. Annan hemmaklubb

 1. Senior
 2. Junior 18-21 år
 3. Junior 0-17 år
 1. 600:- 
 2. 200:-
 3. 1:-

…är medlem i annan golfklubb som är din moderklubb. 

…att du blir fullvärdig medlem i Älvdalens GK. 

Fritt spel på Älvdalens GK under 2024

Spel mot reducerad avgift hos de flesta golfklubbar i Dalarna

8. Greenfeemedlemskap Mora GK

Senior

 

2900:-

..som är fullvärdig medlem i Älvdalens GK, och även vill bli greenfeemedlem i Mora GK 

...full spelrätt (fritt spel) på Mora GK

Private GOLD

För att finansiera banan behöver vi bidrag från många olika finansiärer, och har hittills fått bidrag från bl a Trängslets regleringsfond, Älvdalens Besparingsskog samt andra företag och organisationer. En del av finansieringen är medlemmarnas insatser. 

Det finns i golfsverige olika typer av insatser i golfbanor. Älvdalens GK har valt att införa en frivillig medlemsinsats. Beslutet hur insatsen ska fungera tas av föreningens Höstmöte inför kommande verksamhetsår.

Medlemsinsatsen i Älvdalens GK för 2013 uppgår till 3 500 kr. 

Medlemsinsatsen är frivillig men ger följande fördelar för den som gör denna insats:

 1. Erläggande av medlemsinsats (3 500 för 2013) innebär att man är en s.k. Private GOLD Sponsor och ingår i gruppen ”Grundare av Älvdalens Golfbana”. En särskild informationstavla med grundarnas namn sätts upp vid klubbstugan. Namnlistan presenteras även på klubbens hemsida.
 2. Det ger även Fritt spel på Hål 1. Övriga medlemmar och gästspelare betalar en green-fee som fastställes av styrelsen.
 3. Dessutom kan man varje år hämta ut 10 polletter till klubbens Driving Lake, till ett värde av 200:-

Fler förmåner kan dyka upp längre fram

Medlemsinsatsens storlek inför kommande år beslutas vid föreningens Höstmöte. För den som en gång betalt medlemsinsatsen sker ingen ytterligare höjning. Vid höstmötet fastställes även vilka förmåner som ingår i medlemsinsatsen.

Medlemsinsatsen är tänkt att delfinansiera själva bygget (investeringen). Sedan tillkommer en årsavgift som varierar beroende på vilken medlemskategori man vill tillhöra. Denna och gästernas green-fee bekostar tillsammans med övriga intäkter själva driften av banan.

De medlemsinsatser som inkommit hittills har inneburit att vi påbörjat bygget av banan. 2008 stod träningsanläggningen klar. Under 2009 byggdes Hål 1 som blev helt spelklart under 2010. Detaljplan och bygglov finns för en komplett 9-hålsbana. Arbetet med att färdigställa den kommer att fortsätta under de närmaste åren.

Älvdalens GK har ett speciellt konto där medlemmar kan betala in medlemsinsatsen.
För att lindra den utgiften för våra medlemmar finns det en möjlighet att delbetala insatsen. Du betalar det du känner för i förväg, t.ex. 500:- en gång i månaden, så är insatsen betald på sju månader. Du betalar in precis så mycket du känner att du orkar med, på vårt speciella insats-bankgiro 5834-7063 (obs! endast insats, medlemsavgifter har ett annat bg, se ovan) Kom ihåg att ange ditt Golf ID och Namn. När summan är uppe i 3500 kr är du fullvärdig medlem och får de särskilda förmåner som Höstmötet beslutat om.

PRO - Professional golfer

Älvdalens Golfklubb samarbetar med Mora Gk:s pro när det gäller våra nybörjarkurser och kan även få hjälp med andra utbildningar vid behov.

Rulla till toppen